Les Acteurs principaux

Kôji Yakusho
Takuro Yamashita
Misa Shimizu
Keiko Hattori
Fujio Tsuneta
Jiro Nakajima
Akira Emoto
Tomatsu Takasaki

Et aussi

Réalisateur, scénariste, compositeur de L'Anguille